Пам'ятка для педагогів


 1. Оцінювати реальні можливості учнів, рівень їхньої підготовки. Здійснювати індивідуальний підхід у керівництві саморозвитком.
 2. Кількісний та якісний аналіз рівня навчальних досягнень з кожної предметної теми допоможе дати за необхідності рекомендації кожному учневі щодо корекції знань, стимулювати так звану ближню мету саморозвитку - ліквідацію прогалин.
 3. Учням, що мають утруднення в самостійному визначенні особистих проблем, пропонувати чіткий алгоритм, виконання покрокових дій щодо корекції з наданням конкретних рекомендацій: що саме потрібно вивчити, які джерела інформації при цьому можна використати, які практичні заняття, вправи, досліди, задачі, завдання виконати для розвитку вміння застосовувати набуті знання в стандартних і нестандартних ситуаціях.
 4. Учням з низькою готовністю до здійснення саморозвитку пізнавальної діяльності необхідно надавати конкретнішу інформацію про можливості здійснення діяльності, можливо, навіть вказувати на сторінки тих чи інших джерел, які потрібно опрацювати. При цьому давати гімназистам можливість вибору завдань, способів діяльності з переліку запропонованих.
 5. Саморозвиток виникає тоді, коли учень на основі знань і вмінь, отриманих у процесі навчання та виховання виявляє недостатність наявних знань для вирішення певної проблеми. Отже, необхідно створювати саме такі ситуації, які спонукають учня до самостійного пошуку вирішення проблем, розвивають його ініціативу звернення до додаткових джерел пізнавальної інформації, формують його самостійність. Діяльність школярів переходить на рівень самоорганізації і саморегуляції.
 6. Проблему управління пізнавальною діяльністю учнів слід розв'язувати  так, щоб школяр був не об'єктом, а суб'єктом навчання і виховання.


Для підвищення мотивації учнів пропонується:

 • забезпечити в учнів відчуття просування вперед, переживання успіху в діяльності, для чого необхідно правильно підбирати рівень складності завдань і заслужено оцінювати ре-зультат діяльності;
 • використовувати всі можливості навчаль¬ного матеріалу для того, щоб зацікавити учнів, ставити проблеми, активізувати самостійне мис¬лення;
 • організувати співробітництво учнів на уроці, взаємодопомогу, позитивне ставлення класу до предмета і навчання в цілому;
 • самому правильно формувати стосунки з учнями, бути зацікавленим у їхніх успіхах, мати авторитет;
 • бачити індивідуальність кожного учня, мотивувати кожного, спираючись на вже наявні в учня мотиви;Умови формування навчальної мотивації учнів:

 • створення умов для самопізнання;
 • розвиток уміння вступати в діалог з навколишнім світом;
 • удосконалювання способів здобування знань;
 • створення активного пізнавального діяльного середовища;
 • оволодіння контрольно-оцінними діями;
 • застосування методів теоретичного й творчого мислення;
 • формування культури розумової праці.Немає коментарів:

Дописати коментар